skip to Main Content

Καλώς Ήρθατε

Η ArTECH ΕΕ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ανάπτυξης και διαχείρισης ιστοσελίδων, mobile apps, web-marketing, custom λογισμικού, λογισμικού ξενοδοχειακής διαχείρισης, τεχνική υποστήριξη και προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 28210 45408
Τηλέφωνο: 28211 11718

Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης νέο επιχορηγούμενο πρόγραμμα (ΕΣΠΑ 2014-2020), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της Τεχνολογικής Αναβάθμισης των Υφιστάμενων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη.

Η δράση «2.b.1 Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ, επιχορηγεί με 100% επενδυτικά έργα από 5.000 έως 15.000 ευρώ για ενίσχυση πάνω σε τομείς Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει στις 12/3/2020 και λήγει στις 12/5/2020 (χωρίς σειρά προτεραιότητας).

Επιλέξιμα είναι όλα τα είδη επιχειρήσεων, που σχετίζονται με:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Τουρισμό
 • Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Χονδρικό – Λιανικό Εμπόριο
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Εκπαίδευση
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Υγεία – Φάρμακα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Η ημερομηνία σύστασης της επιχείρησης πρέπει να είναι πριν την 1/1/2017 (να υπάρχουν τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις).
 • Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνται εντός της περιφέρειας Κρήτης.
 • Απαιτείται η ύπαρξη νόμιμης άδειας λειτουργίας (σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης).
 • Αποκλείονται καθεστώτα franchise, shop in shop, δίκτυα πρακτόρευσης, κτλ.
 • Η βαθμολογία (βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης) πρέπει να ξεπερνά το 50/100 ώστε να υπαχθούν στους πίνακες αξιολόγησης (προς έγκριση).

Επιχορηγούμενες Δαπάνες:

Επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες πραγματοποιηθούν μετά τις 17/2/2020 και αφορούν σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης ή επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων. Επιδοτείται η αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, η αγορά σύγχρονου εξοπλισμού Τεχνολογιών / Πληροφορικής / Επικοινωνιών, καθώς και αγορά / εγκατάσταση Λογισμικού.

Αναλυτικά οι δαπάνες περιλαμβάνουν τα εξής (εφόσον σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης):

 • Εξοπλισμός (Hardware)
  • Servers με συνοδευτικά στοιχεία και λειτουργικό.
  • Εξοπλισμός Δικτύου, Καλωδίωση, Wi-Fi υποδομή κτλ.
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/ Laptop).
  • Εξοπλισμός Γραφείου (Projectors, Scanners, Printers, κτλ).
  • Τεχνολογικός Εξοπλισμός σχετικός με το αντικείμενο της επιχείρησης.
 • Λογισμικό (Software)
  • Εφαρμογές Γραφείου, Antivirus κτλ.
  • Προγράμματα βελτιστοποίησης λειτουργίας (ERP, CRM, SCMS, WMS, PMS, HRMS).
  • Εξειδικευμένα λογισμικά (customized).
  • Ανάπτυξη Ιστοσελίδας (σε 2 γλώσσες) με λειτουργικότητα ΑΜΕΑ έως 2.000 ευρώ.
  • Ανάπτυξη και Διαχείριση e-shop (σε 2 γλώσσες) έως 4.500 ευρώ.
 • Υπηρεσίες
  • Συμμετοχή σε e-Marketplaces (Skroutz κτλ) εώς 3.000 ευρώ.
  • Υπηρεσίες Digital Marketing (Google Adwords, Facebook ads, Social Media) έως 1000 ευρώ.
  • Υπηρεσίες μετάφρασης ιστοσελίδας έως 1.000 ευρώ.
  • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων έως 2.000 ευρώ.

Δεδομένης της 100% επιδότησης των δαπανών, η ArTECH Λύσεις Πληροφορικής προτείνει και αναλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο αναβάθμισης των υπηρεσιών και υλικοτεχνικής υποδομής όπως:

– Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες και να περιλαμβάνει ΑΜΕΑ λειτουργικότητα) δαπάνη έως 2.000 Ευρώ

– Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) δαπάνη έως  4.500 Ευρώ

– Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media) δαπάνη έως 1.000 Ευρώ

– Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος δαπάνη έως 1.000 Ευρώ

– Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων δαπάνη έως 2.000 Ευρώ

– Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (σταθερού ή φορητού υπολογιστή, πολυμηχανήματος εκτυπώσεων, δικτυακού σκληρού δίσκου αποθήκευσης δεδομένων  NAS, δίκτυο Wi-Fi) δαπάνη χωρίς περιορισμό

– Υπηρεσίες σύνταξης πρότασης και παρακολούθησης επιδοτούμενου έργου δαπάνη έως 1.000 Ευρώ

Βήματα ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα

Για τους πελάτες της ARTECH – Λύσεις Πληροφορικής έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με το μελετητικό γραφείο του κ. Τάσου Ανδεάκου για την ΔΩΡΕΑΝ προαξιολόγηση και προβαθμολόγηση. Για την ένταξη στο πρόγραμμα θα χρειαστεί:

Βήμα 1ο

Τηλεφωνική επικοινωνία με κ. Ανδρεάκο Τάσο στο  6972257697 και αποστολή απαραίτητων εγγράφων για δωρεάν προαξιολόγηση στο info@aces-exe.gr (απαραίτητα τα Ε3/Ισολογισμοί για τα έτη 2017 &2018 και μια εκτύπωση από το taxisnet με τους ΚΑΔ της επιχείρησης).

Στην προαξιολόγηση θα κριθεί αν μια επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ποσό του προϋπολογισμού και οι πιθανότητες ένταξής της σε αυτό.

Βήμα 2ο

Σύνταξη φακέλου, καθορισμός δαπανών και σύνταξη προσφορών (Κόστος σύνταξης φακέλου 250 ευρώ)

Βήμα 3ο

Έγκριση έργου και υλοποίηση προϋπολογισμένων δαπανών

 

Η ARTECH – Λύσεις Πληροφορικής είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα για την παροχή συμβουλών και προσφορών για τις επιδοτούμενες δαπάνες σε λογισμικό και εξοπλισμό πληροφορικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974814184

Email: info@artit.gr

Με εκτίμηση,

Γεωργουλάκης Στράτος

Back To Top