Λογισμικό

Online Σύστημα Διαχείρισης Κλινικών Δεδομένων Ασθενών

Διαδικτυακό σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης δεδομένων ασθενών. Καταχώρηση ασθενών, ιατρικού ιστορικού, ιστορικό εξετάσεων και παρεμβάσεων με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων για την στατιστική ανάλυση αυτών. Προσβάσιμο από οπουδήποτε και οποιαδήποτε συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο (Cloud Εφαρμογή). Με διαχείριση χρηστών με ανάλογα δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης Βασικά χαρακτηριστικά εφαρμογής:

 • Personal Info
 • Patient History
 • Patient Medication
 • Patient File Attachment
 • Ultrasound
 • Coronary Agiography
 • Lab Tests
 • PCI
 • TAVI
 • ECG
 • Computed Tomography
 • Follow Up